For at kunne bryde med et gammelt og fastforankret mønster, er det vigtigt at kigge på indsatser på alle de niveauer, hvor der kan være hindringer, der står i vejen for et reelt og vedvarende mønsterbrud.

Vi opererer og understøtter på fire niveauer.

På det:

  • Individuelle niveau fokuseres på relationer, afvikling af praktiske udfordringer samt afklaring af motivation for forandring. Dernæst arbejdes dybdegående med en afklaring af den enkeltes funktionsniveau.
  • Interpersonelle niveau arbejdes der med at afdække sociale udfordringer (familie, hjælp til bolig, gæld, netværk, kriminalitet, misbrug, o.lign). 
  • Institutionelle niveau arbejdes der på at genoprette evt. tidligere dårlige erfaringer med offentlige systemer, eksempelvis kriminalforsorgen, familieafdeling, jobcenter eller socialforvaltning. Der er ofte massiv modstand og en forventning om, at ingen vil hjælpe. Hos MBA arbejder vi på at gøre denne fordom til skamme, ved at arbejde målrettet for tillid og en genopretning af gensidig respekt.
  • Strukturelle niveau arbejdes der med opstart af uddannelsesforløb, støtte til opstart og fastholdelse af ordinært arbejde, praktik, løntilskud eller lignende. Der arbejdes struktureret løbende mhp. fastholdelse.