Workshop i relationsarbejde

- i samarbejde med Mia Alfred Andersen

Hvordan skaber vi motivation og vedholdenhed? I workshoppen deler Rolf Eggert, pædagog og psykoterapeut, og Mia Alfred Andersen, socialrådgiver og underviser i motiverende samtaler, deres mange erfaringer fra hver sit faglige perspektiv og den teori og metode, de har arbejdet med de seneste 20 år. Kurset er en god kombination af teori, metode og praksis. Rolf Eggert kan med sin fortid i et kriminelt miljø bidrage med sine egne erfaringer fra mødet med ”systemet” og hvad og hvem, der gjorde en forskel for ham.

Der tages afsæt i de dokumenterede metoder “Den motiverende samtale” (Stephen Rollnick og William R. Miller) og den kognitive adfærdsterapi (Aron Beck), og undervejs veksles mellem korte oplæg, øvelser og diskussioner i både plenum og mindre grupper.

Udbytte:

Underviserne:

Rolf Eggert

pædagog og psykoterapeut og kendt fra dokumentarserien på Tv2 ”En eksrocker rydder op”. Her gjorde Rolf et stort indtryk på mange mennesker pga. hans menneskekærlige indstilling, kombineret med erfaringen ved selv at have hørt til de ”udstødte”, som gør at han møder det udsatte menneske i øjenhøjde. Rolfs mission er at vise, at der ér en vej, også der hvor alt håb synes ude og de udsatte har svært ved at se anden udvej end kriminalitet, vold og stoffer.

Mia Alfred Andersen

er uddannet socialrådgiver og har siden 2002 beskæftiget sig med kognitive arbejdsmetoder og motiverende samtaler, blandt andet i sine 5 års ansættelse hos Kriminalforsorgen. Derudover er hun medudvikler af metoden ” Mental styrketræning”, som er funderet i kognitiv adfærdsterapi, motiverende samtaler og positiv psykologi. De sidste år har Mia været tilknyttet som underviser af fagfolk fra Københavns kommunes beskæftigelses -og integrationsforvaltning.

Du kan ikke nå længere med andre, end du er nået med dig selv.

Rolf Eggert